Verzending & retour

Verzending & Retour

7. LEVERING EN VERZENDING

7.1. Méli et Mélo streeft ernaar uw bestelling steeds zo snel mogelijk te verwerken. De leveringstermijnen vermeld op www.meli-et-melo.be of zoals doorgegeven in de orderbevestiging zijn louter indicatief. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 30 dagen gelden, tenzij anders overeengekomen en behoudens overmacht overeenkomstig artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

7.2. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Voor vertragingen bij BPOST of DPD zijn wij niet aansprakelijk.

7.3. Méli et Mélo mag de levering afhankelijk maken van de ontvangst van het te betalen bedrag. Zoals hierboven meegedeeld worden niet betaalde bestellingen na 4 (vier) dagen automatisch geannuleerd door de verkoper.

7.4. De koper is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het afleveradres. Foutieve doorgegeven leveringsadressen kunnen aanleiding geven tot extra kosten (gemaakte verzendkosten en transactiekosten). Het geeft de consument geenszins het recht de aankoop te annuleren.

Méli et Mélo is in geen geval verantwoordelijk voor (gedeeltelijk) verlies van de zending wegens een door de koper gemaakte fout bij het afleveradres.

7.5. Wanneer de consument zijn pakje niet tijdig gaat ophalen in een ophaalpunt wordt dit automatisch terug naar de verkoper verzonden. Wij kunnen dit opnieuw verzenden maar hier dienen wel verzendkosten te worden betaald, ook al is de waarde van de bestelling hoger dan 99 euro. Een gratis verzending wordt slechts 1 keer aangeboden.

7.6. Behoudens anders omschreven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de consument. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

7.7. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

7.8. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

7.9. Méli et Mélo kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken en te versturen.

 

8. HERROEPINGSRECHT

8.1. De koper heeft het recht om binnen de termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van reden, de overeenkomst te herroepen.

Deze herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de koper het artikel heeft ontvangen.

8.2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de koper Méli et Mélo via een ondubbelzinnige verklaring (per gewone post of per e-mail) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen verstreken is.

8.3. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat, met de originele labels, ongebruikt en in de originele verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Méli et Mélo, Papenvijversstraat 13, 8020 Hertsberge, België.

Ongefrankeerde retourneringen zullen niet worden aangenomen.

8.4. Goederen die specifiek voor de consument ontworpen zijn of die kunnen bederven worden niet teruggenomen en de consument kan zich dus niet beroepen op het herroepingsrecht.

8.5. Als de koper de overeenkomst herroept, ontvangt de koper alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de leveringskosten, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte gesteld zijn van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Méli et Mélo mag wachten met de terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen of de koper heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstipt eerst valt.

8.6. Ingeval van gedeeltelijke herroeping, behoudt Méli et Mélo zich het recht voor om de leveringskosten niet of niet geheel terug te betalen.

8.7. Méli et Mélo betaalt de koper terug onder de gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke aankoop heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anders heeft ingestemd. In ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.

8.8. De koper dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij aan Méli et Mélo heeft meegedeeld de overeenkomst te willen herroepen, aan Méli et Mélo terug te zenden. Hieraan is voldaan indien de koper de goederen terugstuurt voordat de termijn van de 14 dagen verstreken is.

8.9. Méli et Mélo zal de terugname mogen weigeren indien blijkt dat de labels van het artikel zijn verwijderd, de goederen niet meer in de originele verpakking zitten of reeds gebruikt of gedragen zijn. (niet-limitatieve opsomming)

8.10. De koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

8.11. Bestellingen die zijn vereffend met een gift card worden nooit in cash terug uitbetaald bij een eventuele retour. Er wordt een nieuwe gift card aangemaakt.